Föregående sida

Arnold Lehtla (Lethla)

f. 4/5 1922 i Märjamaa (Läänema). Hemort: Tallinn. (Märjamaa). Yrke: Grovarbetare(Affärsbiträde) (Äriteenija). Ogift.

Anlände den 29/9 1944 till Gotska Sandön med Kala.

Anledning till flykten: Av fruktan för ryssarna.

Anlände till Visby med motorseglaren  "Kala".

Familjemedlemmar: Inga i Sverige.

Vid förhör den 29/19 1944 har flyktingen uppgivit huvudsakligen följande om sig:

Inresan till Sverige och anledningen därtill: Av fruktan för ryssarna. hade

tjänstgjort i estniska gränsbevakningen, som varit underställd tyska armén,

men hade motarbetat tyskarna. Sympatiserade ick med dessa.

Politsik inställning: Demokrat.

Straffad för brott: Nej.

Förflyttades till fastlandet och förläggningen Vråka.

Källa: ViLA Landskansliet E XIV:18.

ViLA Visby stadsfiskal FIIb:4.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:10.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"