Föregående sida

Erik Linnolt el. Linnold

f. 10/1 1920 i Kaluga, Ryssland. Hemort: Pärnu. Yrke: Med. studerande. Utbildning: Medicine stud. vid universtitetet i Dorpat. Ogift. Föräldrarnas namn och yrke: Fadern Gymnasiedirektör Mihkel Linnolt. Modern Anna Linnolt, f. Sarapuu.

Anlände den 23/9 1944 till Herrvik, Östergarns socken.

Kom till Gotland med en liten motorbåt. Han flydde från tyska armén.

Arbetsanställningar: Korpral vid tyska sanitärtrupperna.

Trosbekännelse: Luthersk.

Militärutbildning: Löjtnant vid estniska armén.

Politisk inställning: Demokratisk.

Legitimationshandlingar: Estniskt inrikespass n:r 437913.

Önskemål: Om möjligt något sjukhus arbete i laboratorium.

Underkastades vid ankomsten undersökning av tjänsteläkare och fördes därpå till smittreningsanstalten å Vible i Västerhejde socken samma dag.

Lovö. Bagaget märkt med A.

 

Härmed förpassas 145 Baltiska flyktingar  till Nynäshamn för vidare befordran till Lovö. Flyktingarna hava här undergått läkarbesiktning, smittrening och skärmbildsundersökning varjämte difteri - och blodprov tagits.

Visby i stadsfiskalens expedition den 16 november 1944.

Paul Önnered

 

S O L H E M  Grupp  nr. 4 Grupplädare (sic) P ü s s  Peeter.  

 

Han emigrerade 1951 (el. 1957) till Kanada.

 

Källa: ViLA Landskansliet E XIV:16.

ViLA Landskansliet E XIV:17.

ViLA Visby stadsfiskal FIIb:4.

ViLA Roma landsfiskalsdistrikt FIII:1.

ViLA Personarkiv P 112 A-C Krokstedt.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:10.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"