Föregående sida

Ernst Rockstroh

f. 10/9 1902. Hemort: Asch Kegelstrasse 25. (Windau, har vistats där i 3 år).

(el. Rochstroch).

Nationalitet: Tysk.

Grad: Civilanställd i tyska armén            

Civilt yrke: Kontorist.

Registernummer: 1059 / VII L.

Närmaste anförvant: Modern: Frau Klara Rockstroh.

Adress: Asch Kegelstrasse 25.

Tillfångatagen (omhändertagen) kl. 06.00 den 10/5 1945 vid Faludden, Öja socken i bogserbåten Gulbis eller pråmen 832.

Avsänd till civilinter. Lärbro 11/7 1945.  (H228)

Krigsfånge-(internerings-)läger VII L ankomst 10 / 5 1945.

Utr. till Tyskland 25/9 1945.

Denne person var inte förlagd på Lager Lingen. Han omhändertogs dock tillsammans med soldaterna vid Faludden den 10/5 1945, han var också civilanställd vid Wehrmacht.

Den 10 maj 1945 ankomna till Faludden med en tysk bogserbåt och en pråm.

 

------------

 

Dessutom ankommo den 10/5 1945 till Faludden följande utländska medborgare, nämligen letterna Rita Zarins, enl. uppg. f. 1927, från Ventspils, och Magda Toth samt en civil tysk medborgare -mansperson- enligt uppgift förmodligen med namnet Rochstroch vilka, voro skadade och därför genast transporterats till krigssjukhuset i Lärbro.

 

Inskriven å Lärbro Krigssjukhus den 10/5 1945.

Utskriven den 30/6 1945.

   

Telegram

Stockholm 239 45/40 27/6 1945 13.55 stats

Landsfiskalen Slite

Statens utlänningskommissions beslut denna dag tyske Ernst Rockstroh 1908 (sic) avvisas stop anstånd med verikställigheten stop Omhändertages Byringe förläggning stop klagorätt beträffande omhändertagandebeslut stop verkställes utan hinder av besvär stop underrätta förläggningsdirektören telefon Byringe 40 om ankomsten

Statens Utlänningskommission.

   

Till Landsfiskalen i Slite.

Härmed har jag äran insända namn å ytterligare en lettisk undersåte som vistas å krigssjukhuset i Lärbro.

Rockstroh, Ernst, lettisk undersåte (civil)

Fältpost 18512 den 18 maj 1945

Carl Löwin

Sjukh. adjutant.

(På meddelandet finns skrivet med blyerts:)

Nr å nödfallsvis å 3 kr (?)

När komma över, födelsetid, varifrån.

Ank. Hemse

Tysk undersåte, vistats i Windau 3 år.

Översänt 24/5 t. Hemse.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"