Föregående sida

Alfred Mendelson

f. 9/5 1910 i Türil. Hemort: Lümanda, Ösel. Yrke: Möbelsnickare. Gift med Leida Leontine. Makan Leida Leontine och barnen Alja, Aili och Aks anlände till Gotland den 12/9 1944.

Anlände den 15/5 1944 till Fårö fyr.

 

Protokoll, hållet vid förhör å landsfiskalskontoret i Slite den 16 maj 1944.

Kl. 07.00 den 15 dennes anmälde per telefon marinbevakningen vid Fårö fyr att där landat en mindre segelbåt med 4 estniska flyktingar ombord. Sedan dessa överförts till Fårösund, blevo de där av-

hämtade samt vidarebefordrade till Slite, varefter de underkastades smittrening och läkareundersökning vid Vible och återfördes till Slite.

 

Denna dag inställdes desamma till förhör och berättade följande.

Möbelsnickaren Alfred Mendelson, född den 9 maj 1910 i Türil, numera boende i Lümanda, Ösel.

Han vore gift och 3 barn bosatta i Lümanda. Han hade tidigare bott i Türil, men flyttat över till Ösel, där hustrun var född. I Türil hade tyskarna velat pressa honom till att utföras arbete för deras räkning

men han hade vägrat. Då förhållandena sedan ej medgåvo, att han stannade tog han familjen med till Lümanda. Där arbetade han som möbelsnickare och i sina svärföräldrars lantbruk.

Han blev mobiliserad den 10 februari 1944 och hade legat förlagd i en skola i Arensburg. På grund av brist på effekter erhöllo de inkallade inga uniformer. Endast en femtedel av de inkallade hade erhållit

uniformsutrustning. Inte ens deras kompanichef, som anlänt hit för 14 dagar sedan, hade varit försedd med uniform. Han hade sålunda flytt direkt ur militärtjänst. Vart kompaniet blivit fört visste han ej, men

det hade sagts att det gått till Reval, men tyskarna sade ett och gjorde ett annat.

Han vill här helst hava arbete som möbelsnickare.

 

Under detta samtals gång anlände per telefon meddelande, att ytterligare en båt med estländska flyktingar anlänt till Fårö fyr.

Härom underrättad, meddelade Ausmees att hans och denna båt ursprungligen skulle gjort sällskap men en mindre olyckshändelse försenade den andra båten.

Som ovan.

Berthil Bonde

landsfiskal

 

(Oskar Rudolf Ausmees,, Ärni Armus och Woldemar Paju medföljde).

 

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 13 september 1944.

Emil Bertland

Assistent

 

Tillsammans med två andra estländare hade han flytt i en segelbåt till Sverige. Orsaken härtill hade varit, att han ej velat deltaga i den av tyskarna påbjudna tvångsmobiliseringen av estländare.

Han tillhörde icke något politiskt parti och hade ej varit politiskt verksam.

Förläggning: Kummelnäs.

 

Källa: ViLA Slite landsfiskalsdistrikt A VIIIA:1.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:12.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"