Föregående sida

Robert Meiusi

f. 6/12 1904 i Emmaste socken, Dagö. Hemort; Emmaste socken, Dagö. Yrke: Sjöman. Hustrun är kvar på Dagö. Brodern August hämtade honom.

Anlände den 21/4 1944 till Slite hamn, Othems socken.

Han hade flytt för att undgå militärtjänst.

 

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 21 april 1944.

Denna dag kl. 3 på morgonen meddelade vakten vid Slite hamn att en motorbåt anlänt  med 19 estländska flyktingar. Dessa utgjordes av 10 män, 7 kvinnor samt 2 minderåriga barn. Samtliga inkvarterades omedelbart å skilda platser.

 

Denna dag inställdes flyktingarna till förhör å landsfiskalskontoret, varvid dessa berättade.

Sjömannen Robert Meiusi, född den 6 december 1904 i Emmaste socken, Dagö och där boende.

Han vore gift och hade lämnat hustrun kvar. Han hade arbetat på ett varv i närheten av Emmaste, där de byggde fartyg på upp till 100 ton för kustfart. Båtarna byggdes för privata beställare, vilka erhöllo lån av de tyska myndigheterna för ändamålet. Lånevillkoren voro emellertid ganska stränga och var det så, att vederbörande ej kunde verkställa amorteringarna på bestämda tider, togo de tyska myndigheterna båtarna tillbaka. På detta sätt fingo de båtar byggda för sin egen räkning. Han hade blivit mobiliserad till den 16 februari enligt företedd mobiliseringsbesked, men hade sedan erhållit uppskov till den 15 mars för fullgörande av arbete å varvet. På grund av de ryska flyganfallen mot Tallinn och därav förorsakad skada i mobiliseringsapparaten hade de fått stanna kvar tills vidare. De hade ej blivit tilldelade uniform eller annan utrustning. De hade nu blivit kallade till en 3 dagars övning och skulle inställa sig vid busshållsplatsen i Emmaste denna dags morgon kl. 8 fm. Man befarade att denna övning endast vore att betrakta som ett listigt sätt att förmå estlänningarna att inställa sig utan bråk, för att sedan de väl kommit dit vidarebefordra dem till militärläger på andra platser.

 

Han hade flytt till Sverige för att undgå militärtjänst.

Han vore ej kommunist utan estländare, och vore villig utföra vilket arbete som helst, men företrädesvis som båtbyggare.

 

Källa: ViLA.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"