Föregående sida

Bernard (Bernhard) Mandel

f. 24/8 1922 i Illuka. Hemort: Rakvere. Yrke: Slakteriarbetare. Ogift.

Anlände den 9/10 1944 till Slite, Othems socken.

Den 1 september 1941 gick han ut som frivillig vid Ostbatallion 660 och kämpade vid Narva. Under tiden 20.6. - 24.6.8. genomgick han en tysk utbildningskurs som underofficer vid Rakvere, varefter han sändes till fronten vid Tartu. Efter någon dag sårades han och blev inlagd å sjukhuset vid Rakvere. Efter tillfrisknandet tilldelades han ett regemente vid Saaremaa och härifrån rymde han, enär hela regementet skulle transporteras till Tyskland och han önskade ej följa med dit. Han uppehöll sig i skogarna tills han blev i tillfälle att komma till Sverige.

Förläggning: Norrhult.

Källa: RA SUK Hemliga arkivet F5C:11.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"