Föregående sida

Theodor Millu

f. 1/8 1916 i Viljandi. Hemort: Viljandi. Yrke: Lagerarbetare (Handelsbiträde. Affärsbiträde). Ogift.

Anlände den 8/10 1944 till Slite, Othems socken.

Flydde för att bli förd till Tyskland.  (sic)

Av fruktan för ryssarna vågade han ej heller kvarstanna i hemlandet, då han befarade att bliva deporterad till Ryssland på grund av att han varit i tysk tjänst.

Nr 143637.

Militärtjänst: värnplikt i estniska armén i 1 år.

Längd: 169 cm.

Ögon: blågrå.

Näsa: rak.

Hår: mörkblont.

Ansiktsform: oval till toppformig.

Särskilda kännetecken: ett födelsemärke, stor som en 1-öring på vänstra kinden 3 cm från och i höjd med mungipan.

 

Han kom till Sverige från Ösel i motorbåt. Under den ryska ockupationstiden tjänstgjorde han såsom biträde och inköpare vid livsmedelsavdelningen i den kooperativa affären i Wiljandi. Även under den tyska ockupationstiden har han haft samma anställning till juni 1944, då han inkallades till militärtjänst. Han tjänstgjorde därefter vid en vaktbataljon i Reval, tills tyskarna började draga sig tillbaka i september månad 1944, då bataljonen fick order att marschera till Pärnu för vidare transport till Tyskland. Han rymde då över till Ösel och tog sig därifrån i motorbåt över till Sverige.

Förläggning: Ramnåsa.

Källa: ViLA Visby stadsfiskal FIIb:6.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:12.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"