Föregående sida

Johannes Mertsina

f. 2/1 1913 i Kastre-Vönnu (Kästre-Vönna). Hemort: Padise. Yrke: Fiskare. Ogift. Gift den 6/12 1952.

Han avled den 11/10 1996 i Caroli församling, Borås, Björkhemsgatan 71.  

Anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Flydde undan kriget.

Nr 114493.

Militärtjänst: 1 år vpl vid estniska armén /art/ 4 år som kustbevakare i estniska armén.

Tillgodohavanden i Sverige: en mindre motorbåt liggande i Fårösund.

Längd: 174 cm.

Ögon: gråbruna.

Näsa: konvex.

Hår: mörkblont.

Ansiktsform: Kvadratisk till pyramid. Bred underkäke.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

Fårösund.

 

Kom till Sverige från Padise i motorbåt. Han hade före och under den ryska ockupationen försörjt sig såsom fiskare i Padise. Under de sista fem veckorna av den ryska ockupationen höll han sig dold i skogarna för att undkomma deportationerna till Ryssland. Efter tyskarnas besättande av Estland hade han den första tiden tjänstgjort såsom befälhavare för en hemvärnspluton, vilken uppgift var allmän ordningshållning. Den allra första tiden av tyska ockupationen deltog dock plutonen i upprensningsaktioner mot kommunister. Mertsina befriades senare från regelbunden tjänstgöring i hemvärnet, enär han såsom fiskare hade befrielse från all militärtjänst. När ryssarna under den sista tiden närmade sig hans hemort, ansåg han sig icke kunna kvarstanna där, utan han flydde tillsammans med brodern och dennes familj till Sverige. Han hade icke någon önskan att begiva sig till Tyskland, enär han icke sympatiserade med tyskarna och deras regim.

 

Han hade icke tillhört något politiskt parti, enär han under frihetstiden tjänstgjort vid strandbevakningen intill ryska gränsen och därför förbjuden att tillhöra någon politisk organisation. Han hade icke heller haft några politiska intressen.

Förläggning: Tingsryd.

Källa: ViLA Visby stadsfiskal FIIb:6.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:12.     

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"