Föregående sida

Endel Milliste

f. 7/10 1921 i Taavere. Hemort: Taavere. Yrke: Maskinarbetare (Skolelev?). Ogift.

Anlände den 30/9 1944 till Gotland.

Anledning till flykten: På grund av att kommunisterna ockuperade Estland.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 3 oktober 1944.

Fårösund.

 

Militärtjänst: Sjukvårdssoldat under tre år i tyska krigsmakten (estniska bataljonen).

Ankom hit med motorbåten P 605 efter flykt från tyskarna vid upplösning av fronten vid Tartu.

Föräldrar och två systrar äro kvar i Taavere, Estl.

Han var frivillig i tyska armén sedan tre år tillbaka. Han ville dock icke fara till Tyskland.

Till en början hade han sympatiserat med tyskarna, emedan dessa befriat Estland från Ryssland. Därefter hade han som frivillig gått in i ett estniskt förband i den tyska armén i den tanken, att den estniska armén skulle övertaga bevakningen av Estland. Han hade emellertid sedan fått följa med den tyska armén vidare under dess framryckning in i Ryssland. Han hade då förlorat sympatin för tyskarna. Då tyskarna retirerat och kommit in i Estland, varvid det förband han tillhörde hade helt upplösts, hade han flytt till Sverige.

Han kände icke till någonting politiskt eller kriminellt om andra flyktingar. 

Nödfallsvisering nr. 11422.

Källa: RA SUK Hemliga arkivet F5C:12.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"