Föregående sida

Valdek Meier

f. 12/6 1925 i Lümanda. Hemort: Lümanda. Yrke: Mjölnare. Ogift.

Anlände den 12/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

En syster, Maimo Meier, 22 år, vistades i lägret å Kummelnäs.

Under första ryska ock. hade han icke haft några besvärligheter.

Under tyska ock. hade den 4 november 1943 inmobiliserats till estniska legionen, varifrån hans sänt till militärutbildning i Polen under tre månader. Den 20 februari 1944 hade han sänts till fronten vid Narva, där han fått stanna till augusti 1944, då han blivit sårad, varför han vistats å sjukhus cirka en månad. Härefter hade det varit meningen, att han skulle sändas till Dorpat, där den bataljon, han tillhört, skulle befinna sig. Då han kom dit hade allmän villervalla varit rådande. Varför han begivit sig hem.

Då han icke velat fara till Tyskland och fruktat ryssarna hade han beslutat att fly till Sverige, vilket han gjorde med motorbåt tillsammans med cirka 20 andra flyktingar. Motorbåten med vilken de kommit, hade han farbrodern tidigare använt för färd med flyktingar till Sverige. Vid återkomsten hade ryssarna lagt beslag på den, men i ett obevakat ögonblick hade de tillägnat sig båten och lyckats. Hans farbroder hade anhållits av ryssarna.

Förläggning: U.D.l-okalen, Vingåker.

Källa: RA SUK Hemliga arkivet F5C:12.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"