Föregående sida

Ronald Thomas "Tommy" Stewart Macpherson

f. 10/4 1920 i Edinburgh, Skottland d. 6/11 2014 i Skottland.

Nationalitet: Skotsk.

Grad: Captain.

Förrymd krigsfånge anlände den 20/10 1943 till Slite, Othems socken ombord på s/s Oswin.

Har deltagit i kriget alltsedan dess början i september 1939 men haft sin tjänstgöring förlagd till England. I januari 1941 överfördes han med trupptransport runt Goda Hoppsudden till Egypten. Där deltog han i 8. arméns strider i Egypten och Libyen. Under en nattlig patrullfärd blev han jämte en underofficer tillfångatagen vid Derna samt senare överförd till Italien, där han vistats på samma fångläger som Captain Armstrong. Han berättade i likhet med den förre.

 

 

Utdrag ur skeppsdagboken förd ombord å ångaren Oswin från Helsingborg, kapten B. A. Hedberg under resa från Gotenhafen till Trelleborgs redd för order.

Måndagen den 18 oktober kl: 11,30 avgick ångaren från Gotenhafen. Före avgången hade båda styrmännen undersökt lastrummen, kolboxar etc. för att se efter inga obehöriga instuvat sig i fartyget. Kl: 12:53 passerades Hela fyrtorn helt nära. Kl: 1,45 kom en mycket smutsig man upp till kapten på bryggan, uppgav sig vara Engelsman namnet är John Glancy. Denne meddelade, att han hade 3 kamrater som samtidigt kommo ombord och gömt sig i förrummet. Efter energiska undersökningar och rop kommo de fram från undre rummet. Deras namn är Captain R. T. S. Macpherson, Captain C. N. Armstrong, James Hutson även dessa Engelsmän och förrymda krigsfångar. De har blivit omhändertagna på bästa sätt. De kommer att överlämnas till polismyndigheterna på lossningsplatsen.

s/s Oswin den 19/10 43.

B.A. Hedberg

Befälhavare

"Rätt avskrivet och med sanningen överensstämmande intyga.

A.  Johansson

1: styrman

Helge Callin

2e  styrman"

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"