Föregående sida

Aleksander Matt

f. 12/1 1923 i Torgu, Ösel. Hemort: Torgu, Ösel. Yrke: Fiskare och lantarbetare. Gift. Hustrun kvar på Ösel.

Anlände den 13/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Förpassning.

Fårösund.

Med båt till Oxelösund den 23/10-44.

 

Under estn. frihetstiden hade han varit jordbrukare och fiskare i Torgu. På grund av sin ungdom ej blivit mobiliserad under ryska ock., utan hade han hela tiden livnärt sig på fisket och jordbruket. En del av faderns gård hade av ryssarna tagits till flygbaser, och hade han delvis haft sitt arbete där, eller omkring 4 veckor. En halvbroder till honom hade av ryssarna förts till Kuressaare, där han nedskjutits. En broder hade mobiliserats och förts till Ryssland. Under tyska ock. hade han arbetat med fisket och hos sin fader, ända till tyskarna mobiliserat honom, varefter han fullgjort militärtjänsten i Narva, dock först efter utbildning å olika läger. Från Narva hade han rymt, då ryssarna kommit. Fryktat ryssarna och även tyskarna och därför kommit hit med en motorbåt tillsammans med 9 andra. Då tyskarna besatt landet, hade de grävt upp gravarna, där hans halvbroder och andra legat begravda. Det hade då konstaterats, att samtliga skjutna varit mycket torterade, innan de skjutits av ryssarna.

Förläggning: U.D.lokalen, Vingåker.

Källa: RA SUK Hemliga arkivet F5C:11.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"