Föregående sida

Peeter Niitsoo

f. 30/10 1921 i Kuressaare (el. Lümanda). Hemort: Lümanda, Ösel. Yrke: Byggmästare (Snickare. Byggnadsarbetare). Ogift.

Anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken med Kati.

Har flytt undan kriget.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

Fårösund.

Nr. 114765.

Militärtjänst: Mobiliserad i tyska armén tre mån.

Straffad för brott: 1 ½ år i tyskt fängelse som politisk fånge.

Längd: 174 cm.

Ögon: blå.

Näsa: rak.

Hår: cendre.

Ansiktsform: ovalt.

 

Han anlände till Sverige med motorseglaren Kati.  Då ryssarna ockuperade landet arbetade han som byggnadsarbetare i Tallinn och detta arbete höll han på med till år 1941, då han mobiliserades av ryssarna. Efter en kort utbildningskurs i Arensburg blev han sänd till fronten vid Sörve, där han efter några dagar sårades.  Han vårdades vid en mindre sjukförbandsplats vid namn Havi.  Han blev tillfångatagen av TYSKARNA och satt i fångläger i Kuressaare till i april 1943, då han blev frigiven. Han begav sig till sina föräldrar i Lümanda och vistades här till juli 1944, då han mobiliserades av tyskarna och sändes till fronten vid Narva och Tartu. Här sårades han i vänstra armen och transporterades till militärsjukhuset i Virukabala. I den oreda som uppstod där då ryssarna anföllo lämnade han sjukhuset och begav sig till sitt hem. Han gömde sig nu i skogen för att ej bliva tvångsevakuerad till Tyskland. Då ryssarna kommo i närheten av hemtrakten flydde han till Sverige. Då han kämpat även å den tyska sidan vågade han ej stanna kvar i Estland.

Politisk inställning: Han har ingen politisk inställning. Han uppger att han kämpat både med tyskarna och ryssarna, enär han tvångsmobiliserades. Han har ej sympati för vare sig kommunism eller nazism.

Förläggning: Dädesjö.

Källa:

ViLA Visby stadsfiskal FIIb:7.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:13.

Gotlands Allehanda 25/4 1964.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"