Föregående sida

Eberhard Nuum

f. 20/12 1924 i Salme kommun på Ösel. Hemort: Salme kommun på Ösel. Yrke: Lantarbetare. Ogift.

Anlände den 29/9 1944 till Gotska Sandön.

Flydde på grund av fruktan för ryssar och tyskar.

Nr. 114822.

Militärtjänst: Tjänstgjort under 15 månader i tyska armén.

Längd: 177 cm.

Ögon: Bruna.

Näsa: Synlig näsvinge.  (sic)

Hår: Brunt.

Ansiktsform: Oval.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

Far och mor i Estland.

 

Reste från Ösel den 29/9 1944 och kom i land på Gotska Sandön. Våren 1943 blev Nuum placerad i ett utbildningsläger för de estniska legionärerna, vilket pågick i fem månader. Deltog sedan i 10 månader i striderna mot ryssarna. Under den tyska tillbakamarschen till Pärnau blevo esterna tvångsvis överförda till Tyskland. Nuum lyckades emellertid rymma i Pärnau och tog sig över till Ösel och därifrån vidare till Sverige. Vid ryska ockupationen av Estland 1940 blev Nuums farfar deporterad till Ryssland. Det var meningen att familjen i övrigt även skulle deporteras, men det blev inte av. Han har inga intressen i vare sig tysk eller rysk riktning.

Förläggning: Vetlanda.

Källa:

ViLA Visby stadsfiskal FIIb:7.

RA SUK Hemliga arkivet F5C:13.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"