Föregående sida

Colin Norman Armstrong

f. 12/9 1910. Hemort: Wanganui, Nya Zeeland.

Nationalitet: Nyzeeländsk.

Grad: Captain.

Förrymd krigsfånge anlände den 20/10 1943 till Slite, Othems socken ombord på s/s Oswin.

Anlänt med trupptransport till Egypten i april 1941. Hade sedan deltagit i 8 arméns strider i Egypten och Libyen. Tillfångatogs i november 1941 vid Bardia, där tyskarna under Rommel gjorde en omfattningsrörelse.

Han överfördes sedan till ett fångläger i trakten av Genua, där ungefär 200 engelska officerare funnos. Samma dag som Italien kapitulerade, eller den 9 september blevo samtliga fångar genast tagna av tyskarna samt därefter överförda till Österrike. Där fingo samtliga stanna utom han och kamraten Macpherson, vilka tillsammans med andra fångar vidarebefordrades till Thorn i Polen. Där fanns ett stort fångläger och bl.a. förvarades där 17. 000 italienare. De båda andra flyktingarna, soldaterna Glancy och Hutson, vilka haft sitt arbete utanför fängelset, hade varit dem behjälpliga med att anskaffa civila kläder samt att komma över fånglägrets murar. De hade sedan tillsammans åkt med godståg och vandrat nattetid mot Gdynia eller kusten. Efter ankomsten till Gdynia hade de uppehållit sig dolda i staden under fyra dygn. Då de sedan erfarit att ett svenskt fartyg låg inne för kollastning och skulle avgå till svensk hamn, hade de smutsat ned sig med kol, så att de liknade polska hamnarbetare. Därefter hade de begivit sig ombord, och där inte väckt uppmärksamhet på något sätt. Alla utom Glancy hade gått ned i ettans lastrum samt gömt sig längst ned och grävt ned sig i kolen så att de ej syntes.

Sedan Glancy givit sig tillkänna hade befälet öppnat luckorna och ropat till dem, men hade de ej svarat, då de befarat att de kunde vara någon list. Efter ett par timmar hade man ånyo ropat på engelska och förklarat att de skulle behandlas som vänner, varvid de givit sig tillkänna.

Han förklarade sig önska bliva återsänd till England.

Utdrag ur skeppsdagboken förd ombord å ångaren Oswin från Helsingborg, kapten B. A. Hedberg under resa från Gotenhafen till Trelleborgs redd för order.

Måndagen den 18 oktober kl: 11,30 avgick ångaren från Gotenhafen. Före avgången hade båda styrmännen undersökt lastrummen, kolboxar etc. för att se efter inga obehöriga instuvat sig i fartyget. Kl: 12:53 passerades Hela fyrtorn helt nära. Kl: 1,45 kom en mycket smutsig man upp till kapten på bryggan, uppgav sig vara Engelsman namnet är John Glancy. Denne meddelade, att han hade 3 kamrater som samtidigt kommo ombord och gömt sig i förrummet. Efter energiska undersökningar och rop kommo de fram från undre rummet. Deras namn är Captain R. T. S. Macpherson, Captain C. N. Armstrong, James Hutson även dessa Engelsmän och förrymda krigsfångar. De har blivit omhändertagna på bästa sätt. De kommer att överlämnas till polismyndigheterna på lossningsplatsen.

s/s Oswin den 19/10 43.

B.A. Hedberg

Befälhavare

"Rätt avskrivet och med sanningen överensstämmande intyga.

A.  Johansson

1: styrman

Helge Callin

2e  styrman"

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"