Föregående sida

Mart Nömm

f. 24/2 1910 i Pärnu. Hemort: Sindi. Yrke: Fabriksarbetare (el. Textilarbetare. Polisman).

Anlände den 3710 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Han fruktade att bliva skjuten av ryssarna. Kunde ej heller sympatisera med tyskarna.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

Fårösund.

Hustrun och barnen kvar i Estland.

Den 2/10 reste han från Ösel och anlände till Fårösund den 3/10. Under första ryska ockupationen 1940-1941 höll han sig dold för att undgå att bli mobiliserad i ryska armén. Efter tyskarnas ankomst sommaren 1941 gick han frivilligt in i en skyddskår, bestående av ester. I slutet av december 1941 blev han överförd till fronten, där han stred i tre månader mot ryssarna. Blev sedan sårad och vistades i tre månader på lasarett i Dorpat. På läkarnas inrådan fick hans sedan tjänstgöra på hemmafronten och blev polisman i Dorpat. Var sedan i Dorpat till den 2/7, då Dorpat föll i ryssarnas länder. Kom sedan till ett fångläger i Pärnumaa, där han tjänstgjorde som polisvakt över de ryska fångarna. Fånglägret upplöstes sedermera och fångarna överfördes till Tyskland. De av esterna, som frivilligt ville följa med (till) Tyskland, fingo göra detta. Nömm flydde emellertid till Sverige. Han fruktade att bliva skjuten av ryssarna. Kunde ej heller sympatisera med tyskarna.

Förläggning: Vetlanda.

Källa:

RA SUK Hemliga arkivet F5C:13.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"