Föregående sida

Arved Oksaar (Aksaar)

f. 6/12 1920 i Väinjärve. Hemort: Pärnu. Studerande.

Han anlände den 8/10 1944 till Gotland.

Kom med motorbåt från Ösel till Sverige. I båten hade medföljt över 50 andra personer från Estland. Anledningen varför han flytt till Sverige hade varit, att han ansett sig icke kunna vara kvar i landet sedan ryssarna ockuperat detsamma. Oksaar hade nämligen under tiden 1 april 1943 - 20 september 1944 varit anställd vid estniska flyget, som stod under tysk ledning. Under denna tid hade han avancerat till underofficer vid tyska Luftwaffe. Vidare hade han hållit sig undan, då tyskarna skulle medtaga honom vid tyskarnas evakuering av förenämnda flygförband.

Han sade sig icke ha någon politisk inställning. Han var estnisk patriot. På fråga om han icke tillhört nazistisk sammanslutning uppgav han, att han icke varit ansluten till någon sådan. Visserligen hade han varit anställd i flygvapnet och vidare i estniska säkerhetspolisen, vilka organisationen stått under tysk ledning, men han sade sig icke vid något tillfälle utnyttjat sin ställning på civilbefolkningens bekostnad. Under anställningstiden vid säkerhetspolisen, som varat cirka sju månader 1942, hade han fått i uppdrag att taga reda på folkets politiska inställning och vilka personer undandrogo sig arbetstjänsten. Oksaar ville icke utföra anbefallt uppdrag utan begärde avsked från denna sin anställning.

Förläggning: Linghallen, Norrköping.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"