Föregående sida

Olev Olesk

f. 3/3 1921 (el. 4/3 1921) i Dorpat (el. Pulva). Hemort: Dorpat. Folkskollärare.

Han anlände den 23/9 1944 till Visby med Minnalaid.

Natten mellan den 23 och 24 september 1944

Anlände till Visby med motorfartyg följande 202 estländska flyktingar, som omhändertogos av undertecknad.

Visby den 25 september 1944.

H. Hågeman

Stadsfiskal.

 

Han var mobiliserad i ett estniskt militärförband. Detta förband skulle till Tyskland, men Olesk ville icke medfölja dit, varför han flydde. Han fruktade även att bliva deporterad till Ryssland vid ny rysk ockupation av Estland, om han kvarstannade i landet. År 1941 blev en farbroder till honom deporterad till Ryssland.

Förläggning: Åkerholm.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"