Föregående sida

James Hutson

f. 20/6 1918 i Fulham, London, England. Hemort: Storbritannien.

Nationalitet: Engelsk.

Grad: Soldat.

Förrymd krigsfånge anlände den 20/10 1943 till Slite, Othems socken ombord på s/s Oswin.

Han hade tjänstgjort såsom maskingevärsskytt samt blivit tillfångatagen redan den 12 juni 1940 vid S:t Valery i Frankrike. Han hade sedan hela tiden vistats som fånge i Thorn och tillsammans med Glancy arbetat på en kaninfarm.

Utdrag ur skeppsdagboken förd ombord å ångaren Oswin från Helsingborg, kapten B. A. Hedberg under resa från Gotenhafen till Trelleborgs redd för order.

Måndagen den 18 oktober kl: 11,30 avgick ångaren från Gotenhafen. Före avgången hade båda styrmännen undersökt lastrummen, kolboxar etc. för att se efter inga obehöriga instuvat sig i fartyget. Kl: 12:53 passerades Hela fyrtorn helt nära. Kl: 1,45 kom en mycket smutsig man upp till kapten på bryggan, uppgav sig vara Engelsman namnet är John Glancy. Denne meddelade, att han hade 3 kamrater som samtidigt kommo ombord och gömt sig i förrummet. Efter energiska undersökningar och rop kommo de fram från undre rummet. Deras namn är Captain R. T. S. Macpherson, Captain C. N. Armstrong, James Hutson även dessa Engelsmän och förrymda krigsfångar. De har blivit omhändertagna på bästa sätt. De kommer att överlämnas till polismyndigheterna på lossningsplatsen.

s/s Oswin den 19/10 43.

B.A. Hedberg

Befälhavare

"Rätt avskrivet och med sanningen överensstämmande intyga.

A.  Johansson

1: styrman

Helge Callin

2e  styrman"

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"