Föregående sida

Aleksander Johannes Paal

f. 17/1 1911 i Paikuse. Hemort: Tallinn. Bokhållare. Han avled den 8/12 1979 i Kumla församling, Örebro län, Sturegatan 6. Ogift.

Han anlände den 18/10 1944 till Slite, Othems socken.

Flydde för undkomma både tyskar och ryssar.

Förpassning.

Slite i landsfiskalskontoret den 10 oktober 1944.

Hans föräldrar äro döda.

Ankom hit med en motorbåt från Salava tillsammans med ett 50-tal andra flyktingar. Själv flydde han för bolschevikerna och för att slippa fara till Tyskland. Han var underofficer i estniska armén före kriget under 7 ½ år. Under den ryska ockupationen var han bokhållare i en jordbruksbank. Under den tyska ockupationen var han till en början teknisk ritare i en geol. avdelning i institutet för för industriella forskningar i ett och ett halvt åt. Därefter eller i början av sept. 1943 gick han ut som frivillig till Finland i kriget mot ryssarna och vände sedan ... ... Estland den 18.8.1944 tillsammans med sitt förband. Han deltog även i kriget mot ryssarna i Estland men flydde sedan för undkomma både tyskar och ryssar.

Estl. patriot och demokrat.

Förläggning: Regna.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"