Föregående sida

Ronald Paarmets

f. 27/9 1924 i Kidjärv. Hemort: Kidjärv. Lantarbetare.

Han anlände den 8/10 1944 till Slite, Othems socken.

Flydde för att, som han yttrade: "jag vill leva något ännu". "Ryssarna tillät ingen leva".
Nr 143649.

Militärtjänst: 6 mån i tyska armén /mobiliserad/. Menig.

Längd: 173 cm.

Ögon: gråblå.

Näsa: rak.

Hår: mörkblont.

Ansiktsform: oval.

Särskilda kännetecken: Ärr på det vänstra underbenet efter splitter.

Han kom till Sverige från Ösel i motorbåt. Under ryska ockupationen 1940 arbetade han på faderns lantställe. Hans familj undgick deportation till Ryssland genom att de höllo sig dolda, då ryssarna drogo sig ur Estland. Han vistades även efter tyskarnas ockupation av Estland i föräldrahemmet till i april 1944, då han inkallades till militärtjänst. I maj 1944 skickades han till kustbevakningstjänst vid Peipussjön, varifrån han i augusti månad skickades till Dorpatfronten. Samma månad sårades han i striderna på sistnämnda front och skickades till ett lasarett i Rakvere. Då tyskarna drogo sig tillbaka, blev sjukhuspersonalen sänd till Tyskland och patienterna fingo order att på egen hand söka sina respektive truppavdelningar för att transporteras till Tyskland. Då han icke önskade kämpa vid någon front i Tyskland och även fruktade en rysk ockupation av hemlandet, flydde han över till Ösel och därifrån vidare till Sverige.

Har icke tillhört något politiskt parti. Han sympatiserar med den demokratiska regim, som var rådande i Estland under frihetstiden.

Förläggning: Ramnåsa.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"