Föregående sida

Aleksander Paat

f. 20/12 1913 i Pühalepa, Dagö. Hemort: Pühalepa, Dagö. Sjöman. Efter krigsutbrottet hade han arbetat i faderns lantbruk. Gift med Elvine. Frun Elvine, född Paluoja, kvar i Estland.

Han anlände den 3/7 1944 till Fårö med Bill.

Inkallad till militärtjänst den 10 juni. (1944)

 

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 4 juli 1944.

Under gårdagen anmälde per telefon styrmannen Olsson, Fårö fyr, att en båt med 22 estländska flyktingar anlänt till Fårö. Båten dirigerades till Slite och anlände med militär eskort till Slite hamn kl. 20.00. Sedan flyktingarna erhållit husrum och utspisats inställde de sig denna dag för förhör och meddelade därvid följande.

Sjömannen Aleksander Paat, född den 20 december 1913 i Pühaleppa församling, Dagö och där boende. Han hade blivit inkallad till militärtjänst den 10 juni men hade underlåtit detta. Han hade blivit mobiliserad av ryssarna år 1941 och förd till Ryssland. Han stred sedan i ryska armén, men lyckades desertera vid Velilike Luki i december 1943 och gick över till tyskarna, där han först satt i fängelse i Polotsk i tre månader. Sedan fick han lov att återvända till Dagö. Före kriget hade han varit anställd såsom sjöman ombord å estländska fartyg, men efter sedan han hemkommit, hade han arbetat i sin faders lantbruk.

Han hade flytt till Sverige, därför att han inte ville åter gå ut i kriget. Han vore gift och hade hustru och 3 barn boende i föräldrahemmet.

Han önskade här i första hand anställning såsom sjöman och i andra hand såsom jordbruksarbetare.

Han innehade ingen legitimationshandling.

Förläggning: Solhem, Visby.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"