Föregående sida

Johannes Paju

f. 16/1 1917 i Orajõe. Fiskare och lantbrukare.

Han anlände den 6/11 1943 till Holmudden, Fårö.

 

LANDSFISKALEN I SLITE DISTRIKT SLITE

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 6 november 1943.

Under gårdagen anmälde per telefon kaptenen Hyltén-Cavallius Fårö att en båt med 5 estländska flyktingar anlänt till Fårö. Efter olika underhandlingar per telefon för förläggning av flyktingarna

på Fårö, enär timmen var mycket sen samt ankomsten till Visby skulle skett på efternatten samt Stadsfiskal Ullman inte såg sig äga möjlighet att vid denna tidpunkt omhändertaga så många personer, beslöts förlägga flyktingarna i tält på Fårö under natten. Efter smittrening på Vible samt läkareundersökning inställdes de se senare här för förhör.

Fiskaren och lantbrukaren Johannes Paju, född den 16 januari 1917 i Orajõe, Estland. Han hade arbetat hemma som fiskare och i faderns lantbruk.

Först när tyskarna bröto in i Estland kämpade han 2 månader i den estniska armén som frivillig för att driva ut ryssarna, men sedan har han hela tiden vistats hemma och därtill haft tillstånd.

Han befarade nu i likhet med de flesat andra att han skulle bliva uttagen till fronttjänst och för att undvika detta flydde han till Sverige.

Som ovan.

Berthil Bonde

Landsfiskal

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"