Föregående sida

Rein Paju

f. 18/8 1918 i Põltsamaa. Hemort: Dorpat. Student. Agronom. Gift med Liis född Anton, 21/12 1915. Sannolikt kvar i Estland eller möjligen i Sverige.

Han anlände den 23/9 1944 till Visby med Minalaid.

Fruktar ryssarna. Dessa hade 1941 deporterat hans svåger och hade haft för avsikt att även deportera Paju och dennes närmaste anhöriga. Han hade emellertid lyckats hålla sig undan.

Natten mellan den 23 och 24 september 1944 anlände till Visby med motorfartyg följande 202 estländska flyktingar, som omhändertogos av undertecknad.

Visby den 25 september 1944.

H. Hågeman

Stadsfiskal.

 

Sympatiserade icke med tyskarna. Har deltagit i kriget i estniska armén.

Demokrat. Har aldrig varit medlem i något politiskt parti.

Förläggning: Åkerholm.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"