Föregående sida

Eduard Parts

f. 13/12 1903 i Werro. Hemort: Valga maal Sangaste vallas. Snickare. Makan Evgenia, född Must, f. d. 10/6 1905 i Valga maal Sangaste vallas, Estland, som bor kvar i Estland.

Han anlände den 8/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

 

Han hade kommit över till Fårösund med en motorbåt tillsammans med andra ester. Han hade arbetat vid jordbruket till i mars 1942, då han blev tvångsmobiliserad i estnisk-tyska polisbataljonen. Där han hade kämpat som soldat vid östfronten till i oktober 1944, då rymt för att slippa bliva transporterad till Tyskland. Han hade icke varit mobiliserad under ryska ockupationstiden. Han sympatiserade icke med den nazistiska regimen, varför han icke velat kämpa på den tyska sidan sedan de dragit sig tillbaka till Tyskland. Han hade heller icke vågat stanna kvar i Estland på grund av att han kämpat med tyskarna mot kommunisterna, varför han flytt till Sverige. Han sympatiserade heller icke med den ryska regimen.

Förläggning: Dädesjö, Ramnåsa.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"