Föregående sida

Oswald Paukson (Pauksou)

f. 21/12 1915 i Tartu. Hemort: Tartu. Lantarbetare, eget lantbruk. Ogift. Han avled den 24/6 1987 i Vintrosa församling, V Via.

Han anlände den 25/9 1944 till Fårösund, Bunge socken med segelbåten Viro.

Har flytt av rädsla för tyskarna.

Flytt undan kommunismen och ville ej till Tyskland.

Värnplikt i estniska armén. Mobiliserad i tyska armén 8 mån.

 

Han blev mobiliserad i februari 1940 av tyskarna och tjänstgjorde vid en stab i Kabina. Denna stab blev dragen tillbaka till Pernau. Tillsammans med två kamrater lyckades där fly till Kihno och därifrån kommo de med s/s Viro till Gotland. Han riskerade att bliva förd till Tyskland.

En syster och en onkel blevo deporterade till Ryssland 1941. Hans fader är död. Modern bor i Tartu.

Vid förhör den 30 oktober 1944 har han uppgivit att han blev mobiliserad av tyskarna i februari 1944 ej 1940 såsom ovan angivits.

Militärtjänst: Korpral i estniska armén

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"