Föregående sida

Vasili Pauts

f. 15/6 el. 15/9 1913 i Muhu. Hemort: Muhu. Sjöman. Ogift.

Han anlände den 25/9 1944 till Visby med Pärnumaa.

Nr 144256.

Militärtjänst: 11 mån i estniska armén som menig. 7 mån i tyska armén /frivillig/.

Längd: 177 cm.

Ögon: gråblå.

Näsa: något konkav.

Hår: mellanblont.

Ansiktsform: pyramidformig.

Särskilda kännetecken: Ett två cm långt ärr på väntra handens pekfingers översida.

 

Han kom med segelfartyg från Reval till Visby. Han hade varit sjöman under den estniska frihetstiden och blev efter den ryska ockupationstiden mobiliserad för tjänstgöring på en lastbåt, som gick i trafik mellan de estniska öarna. När tyskarna inträngde i Estland, hunno ryssarna icke medföra alla båtar utan den båt han tjänstgjorde på blev kvar i Estland. Efter den tyska ockupationstiden anmälde han sig såsom frivillig vid en estnisk avdelning, där han fick skriva kontrakt på 6 månaders anställning. Han deltog i denna avdelning såsom gruppchef och kämpade mot ryssarna på östfronten. Efter sju månaders tjänstgöring blev han på hösten 1942 frikallad och återvände till hemorten, där han försörjde sig såsom fiskare till hösten 1943. han började då såsom elev vid navigationsskolan Arensburg och studerade där till våren 1944. I april månad 1944 fick han anställning såsom båtsman på ett segelfartyg, som gick i trafik mellan olika estniska hamnar. Detta fartyg skulle i september månad 1944 föras till Tyskland. Då det låg i Revals hamn, lät besättningen föra ombord 46 estniska medborgare under förevändning att dessa skulle transporteras till en hamn i södra Estland. Under vägen dit sattes kursen mot Sverige, enär ingen av besättningen eller passagerarna önskade komma till Tyskland. Ombord på fartyget befunno sig fyra tyska kontrollsoldater, vilka under vägen övermannades och sedermera överlämnades till de svenska myndigheterna.

Han vågade ej kvarstanna i hemlandet av fruktan för rysk ockupation. Han hade nämligen såsom frivillig kämpat mot ryssarna och därjämte hade den båt, som han under den sista tiden av förra ryska ockupationen arbetat på, frivilligt sänktes av besättningen för att den icke skulle falla i ryssarnas händer. Av denna anledning ansåg han sig dödsdömd av ryssarna.

Har icke tillhört någon politisk organisation men anser av sina erfarenheter att döma, att den demokratiska regimen är den bästa för ett land.

Förläggning: Tingsryd.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"