Föregående sida

Arkaadi Pauts

f. 26/7 1915 i Vastselina. Hemort: Tartu. Medicine studerande och reservofficer. Ogift.

Han anlände den 23/9 1944 till Visby, eventuellt med Jaen Teär.

Alla hans anhöriga ha blivit kvar i Estland.

Den 21/9 1944 flydde han tillsammans med en del andra ester i en segelskuta och kom den 23/9 1944 i land i Visby. När ryssarna år 1940 ockuperade Estland blev han hemförlovad efter att ha fullgjort sin värnplikt. Han arbetade sedan någon tid på en uthyrningsbyrå. Då ryssarna mobiliserade esterna till krigstjänst mot tyskarna gömde han sig undan i skogarna. Sedan tyskarna intagit hans hemort, inträdde han i estniska hemvärnet och tjänstgjorde där tills tyskarna besatt hela Estland. Sedan studerade han medicin vid universitetet i Dorpat till våren 1944, då han blev mobiliserad till tysk krigstjänst och förd till fronten vid Villna. Sedan han ådragit sig en fotskada fördes han till ett tyskt militärsjukhus. Efter utskrivningen höll han sig undan ända tills han lyckades fly. Han uppger sig ha flytt dels av rädsla för den ryska regimen och dels för att komma undan deltagandet i kriget på tysk sida.

Förläggning: Mariannelund.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"