Föregående sida

Jonas Pawar

f. 27/12 1914 i Valk. Hemort: Petseri. Chaufför.

Han anlände den 24/9 1944 till Fårösund, Bunge socken från Kihnu med Viiru.

Militärutbildning: Fullgjort sin värnplikt i estniska armén. Varit inmobiliserad i tyska armén under 2 år.

Militärutbildning: Underofficer i tyska krigsmakten och i estniska armén.

Han blev mobiliserad i januari 1943 och har hela tiden tjänstgjort i estniska polisbataljonen såsom automobilförare. Sedan fronten dragits tillbaka till Pernau hade tyskarna givit order om att han och de andra estniska soldaterna på morgonen den 21 september skulle föras till Tyskland med en flydde han tillsammans med andra på kvällen den 20 september till Kihno och därifrån till Gotland med estniska segelfartyget Viro.

Nödfallsvisering nr 111167 i Slite den 26.9.1944.

Alla medlemmar i familjen äro döda.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"