Föregående sida

Heinrich Perens

f. 14/7 1924 i Torgu, Ösel. Hemort: Ösel. Fiskare. Ogift.

Han anlände den 4/10 1944 till Herrvik, Östergarns socken.

Identiteten styrkt genom nödfallsvisering, utfärdat av stadsfiskalen i Visby den 9/9 1944.

Den 2/10 1944 lämnade han Estland och flydde till Sverige, dit han anlände den 4/10 1944. Anledningen till flykten uppiver han vara följande: Då ryssarna 1940 ockuperade Estland arbetade han på sin faders gård på Ösel. Därefter erhöll han anställning på en automobilverkstad, även den belägen på Ösel. Vid tyskarnas ockupation av Estland började han åter arbeta på sin faders gård, där han var kvar tills han erhöll mobiliseringsorder av tyskarna i början av december 1942. Han blev av tyskarna beordrad att genomleta skogarna efter ryska partisaner, vilket han höll med på till i juli 1944, då han rymde från militärtjänsten. Anledningen till att han rymde var att om ryssarna hade tillfångatagit honom, då de nu åter ockuperade Estland, hade blivit arkebuserad emedan han hade ansetts som förrädare. Likaså vågade han ej söka sig tillbaka till tyskarna, emedan han rymt från militärtjänsten.

Förläggning: Mariannelund.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"