Föregående sida

Karl Pihlakas

f. 27/8 1908 i Tartu. Hemort: Tartu. Frånskild.

Han anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Fältväbel i estniska armén.

Militärtjänst: Stat i estniska armén 8 år (fältväbel). I tyska armén i 3 år.

Politisk inställning: Estnisk patriot. Demokrat. Ej nazistsympatisör. Tog tjänst i estniska armén för att vid lämpligt tillfälle deltaga i landets befrielse.

Önskemål beträffande sysselsättning i Sverige: Tacksam för vad slags arbete han kan få (med bra betalning).

Längd: 171 cm.

Ögon: grå.

Näsa: rak.

Hår: blont.

Ansiktsform: ovalt.

Talar lite tyska.

Förpassning

 

Slite i landsfiskalskontoret den 5 oktober 1944.

På grund av bristande sympatier för nazismen och kommunismen ansåg han sig nödsakad att fly till Sverige. Han var under tiden 1-12 juli 1941 ansluten till de estniska partisanerna och anslöt sig sedan tillsammans med estniska armén till tyskarna i striden mot ryssarna. De 23/9 1944 flydde han från tyskarna och sökte en möjlighet att fly till Sverige.

Har icke tillhört något politiskt parti. Han har nationell estnisk inställning mot nazismen och kommunismen. Han har haft anställning inom estniska armén vid ett kavalleriregemente under tiden 1930-1937, varunder han befordrades till översergeant. Under tiden 1938-1939 arbetade han vid sin faders lantbruk i Dorpattrakten, där fadern hade an lantgård på 54 hektar. Efter 1939 har han en tid arbetat vid en bokhandel såsom försäljare och en tid vid ett bryggeri. Under den ryska ockupationstiden fram till den 1 juli 1941 var han handelsagent. Vid sistnämnda tid började ryssarna i allt större omfattning deportera ester till Ryssland och han befarade då att bliva deporterad, varför han höll sig dold i skogarna i närheten av Dorpat. Han anslöt sig därunder till ett partisanförband på cirka 40 man, som bekämpade ryssarna. Den 9/7 1941 hade de erövrat en del av Dorpat, medan ryssarna höllo den andra delen. Den 12 juli 1941 anlände tyska trupper till Dorpat och partisanförbandet anslöt sig då till de partisantrupper, som redan tidigare medföljt de tyska trupperna. Han tjänstgjorde därefter i estniska avdelningar på olika platser i Estland till den 23 september 1944. Han befann sig då i Reval. Tyskarna hade vid denna tid börjat transportera estniska truppavdelningar till Tyskland för att insättas på annan front. Då han icke hade något intresse av att kämpa med tyskarna på främmande mark, utan endast önskade befria hemlandet, rymde han från Reval till Verder. Därifrån tog han sig över till Ösel, där han blev arresterad av tyskarna. Han lyckades emellertid fly efter några timmar och höll sig därefter dold omkring en veckas tid, varpå han lyckades komma med en motorbåt, med vilken han kom över till Sverige.

Förläggning: Norrhult.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"