Föregående sida

Alfei Pikkat

f. 3/7 1914 i Narva. Hemort: Narva. Bokhållare. Makan Dagmar medföljde. Gift den 21/9 1940.

Han avled den 14/12 1994 i Gustav Adolfs församling, Helsingborg, Skaragatan 55.

Han anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Flydde undan ryssarna och tyskarna. Han blev tillfångatagen på Ösel för transport till Tyskland, men lyckades rymma.

Nr 114784.

Militärtjänst: ½ år i estniskt gränsbevakningskompani.

Längd: 177 cm.

Ögon: grå.

Näsa: konkav med spets.

Hår: mörkblont.

Ansiktsform: oval.

Talar tyska och ryska.

 

Han kom till Sverige i motorseglaren "Kaj" från Ösel. Han mobiliserades i april månad 1944 såsom löjtnant i estniska armén. Han förde befälet över en estnisk avdelning i Narva och kämpade där mot ryssarna. Då tyskarna blevo tvungna att draga sig tillbaka, måste även de estniska avdelningarna följa med. Han fick sedan order att med sin avdelning gå till Pärnu men blev under vägen dit hejdad av ryska trupper, varför han fick ny order att gå till Reval, vilken order han dock icke kunde fullfölja, enär ryssarna redan avskurit vägarna dit. På grund av de rykten han hört, att de estniska trupperna skulle överföras till Tyskland rymde han från militärtjänsten och uppsökte sin hustru, med vilken han sedan tog sig över till Ösel i avsikt att därifrån söka taga sig över till Sverige. På Ösel blev han arresterad av de tyska myndigheterna för att föras till Tyskland. Han lyckades emellertid rymma så gott som omedelbart, då han skulle transporteras till en annan plats i bil. Då han därefter hållit sig dold omkring fyra dagar, kunde han med en båt komma över till Sverige. På grund av att han deltagit i striderna mot ryssarna, kunde han ej heller kvarstanna av fruktan för dem.

Han har icke varit politiskt organiserad eller haft några politiska intressen.

Om annan flykting: Han har själv intet att meddela men hänvisar till ett flertal andra estniska flyktingar, vilka tjänstgjort inom politiska polisen på Ösel, bl.a. Rebane och fru Karu.

Förläggning: Norrhult.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"