Föregående sida

Ilmar Pilt

f. 12/4 1907 el. 17/3 1907 i Albu vallas. Hemort: Albu vallas. Bokhållare. Makan Age Parv och sonen Ain f. 12/11 1938 finns i Estland.

Han anlände den 2/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Har flytt med anledning av ryssarnas ockupation av Estland. Han hade icke heller velat stå under tyskarna, hade han flytt till Sverige.

 

Han hade tjänstgjort som officer vid estniska armén 1928-1930. Sedan tyskarna intagit Estland. Hade han av tyska myndigheterna förordnats som löjtnant vid polisbataljonen (krigspolis). Som sådan hade han ålagts att föra ryska krigsfångar från Estl. över Ösel till Tyskland. Vid ankomsten till Ösel hade han emellertid lyckats fly.

Militärtjänst: End. Eesti armén som fänrik Vabariigi sõjaväes lipnikuna 1928-1930 a. Saksa Politseiväe Eesti üksues 14.3-1.12.42. leitnandina löjtnant 1943-1944 oberleitnandina 2-löjtnant.

Nödfallsvisering No. 114105. 2/10 Fårösund.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"