Föregående sida

Adolf Plaado

f. 1/9 1921 i Põlva. Hemort: Tartu. Hydrometeorolog. Ogift.

Han anlände den 8/10 1944 till Slite, Othems socken.

Flydde för att ej bli förd till Tyskland.

Nr 114986.

Militärtjänst: 2 år 4 månader i estnisk skyddsbataljon under tysk ledning. Mobiliserad.

Längd: 173 cm.

Ögon: grå.

Näsa: konvex.

Hår: mellanblont.

Ansiktsform: oval.

Talar tyska och lite engelska.

 

Han hade tillsammans med andra estniska flyktingar kommit över till Slite med en fiskebåt. Han hade från estniska frihetstiden arbetat som hydrometeorolog till i mars 1941, då han med sin far flydde och höll sig undan i skogen, därför att hans far skulle deporteras till Sibirien. Fadern skulle deporteras til på grund av att han enligt bolschevisternas uppfattning hade för god ekonomi. Fadern och han hade vistats i skogen under 6 månader, varunder de deltagit i organiserade partisanförband, som kämpade mot kommunisterna. Efter tyska ockupationen hade han varit tvångsmobiliserad i estnisk-tyska armén från maj 1942 till i september 1944 och avanserat (sic) till underofficer. I september 1944 hade han blivit hempermitterad på 3 månader för att sköta sin faders jordbruk. Då tyskarna under tiden drog sig tillbaka till Tyskland, hade flytt till Sverige, emedan han icke ville kämpa enbart för tyskarnas intressen. Han kunde icke heller stanna kvar i landet på grund av att han kämpat vid fronten och som partisan mot kommunismen.

Förläggning: Dädesjö, Ramnåsa.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"