Föregående sida

Herman Poobus

f. 25/9 1926 i Torgu, Ösel. Hemort: Torgu, Ösel. Lantarbetare. Ogift.

Han anlände den 30/10 1944 till Slite, Othems socken.

Flydde från kriget.

Inreseuppgiftens nr 184012.

Militärtjänst: - - - - (En månad i tyska armén varifrån han rymt).

Längd: 168 cm.

Ögon: Blåa.

Näsa: Rak.

Hår: Mörkt.

Ansiktsform: Ovalt.

Anmält sig till skogsarbete på Gotland.

 

Enär han icke ville bli kvar i Estland under ryskt välde och icke heller ville bli deporterad till Tyskland, rymde han hit. Arbetat med lantbruk såväl ryska som tyska ockupationen med undantag för tiden 8/9 1944 - oktober 1944 var inkallad i krigstjänst, men rymde sedan därifrån. Har icke varit ansluten till något politiskt parti. Ingen vän av nazism eller kommunism.

Förläggning: Arbetarföreningen, Visby.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"