Föregående sida

Hermann Proosa

f. 4/9 1917 i Rakvere. Hemort: Rakvere. Köpman anställd i affär i 4 år. Ogift.

Han anlände den 25/9 1944 till Gotland med segelbåten Virumaa.

Tyskarna ville sända honom till Tyskland, vilket han motsatte sig, han ville ej heller stanna i Estland under en rysk ockupation.

Militärutbildning: Först 1 år i estniska armén och sedan 2 ½ år i tyska armén /Estland/. Korpral.

Talar lite tyska.

Han blev anmodad av den tyska polisen att ingå i den  tyska krigsmakten i april 1942 på gund av att han saknade arbete. Han hade hela tiden tjänstgjort vid ett "luftmeldekompani" och kom med frontens tillbakadragande till Pernau. Där kom order att esterna skulle föras till Tyskland. Han flydde tillsammans med andra till Kihno och kom därifrånmed estniska fartyget Viro till Gotland.

Hans föräldrar äro bosatta i Rakvere. Tre bröder voro också mobiliserade av tyskarna.

Militärutbildning: Ett och ett halvt år i estniska armén och två och ett halvt år i tyska krigsmakten.

Nödfallsvisering nr 114052 i Slite den 26.9.1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"