Föregående sida

Robert Prostang

f. 6/9 1907 i Salme, Ösel. Hemort: Arensburg, Ösel. Kanslist, sekreterare i estnisk domstol. Gift. Hans hustru har stannat kvar i Estland.

Han anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken med Kati.

På grund av att han hade tjänstgjort vid polisen under den tyska ockupationstiden vågade han icke stanna kvar i landet under den kommande kommunistiska regimen. Han hade icke velat följa med tyskarna till Tyskland, emedan han icke hade några sympatier för den nazistiska regimen. Han trodde också att han skulle bliva mobiliserad av tyskarna och måst kämpa för dem.

Kom från Ösel till Fårösund med fiskebåten "Kati" tillsammans med 57 andra estländare. Från 1931 till den 1 augusti 1940 tjänstgjorde han som sekreterare i domstolen i Arensburg. Efter den ryska ockupationen av Estland blev han den 1 augusti 1940 mobiliserad i röda armén. Han hade som vanlig soldat i ett infanteriregemente måst kämpa med ryssarna mot tyskarna till den 20 september 1940. Tyskarna hade då erövrat ön Ösel, varvid han frivilligt gav sig  i tysk fångenskap. Han hade suttit i tyskt fångläger i Viljandi under tre veckor, varefter han blev frigiven och återvänt till Arensburg, där han återtagit sin anställning som sekreterare vid den estniska domstolen i Arensburg. Den 8 februari 1944 blev han mobiliserad av tyskarna, men på grund av magsjukdom blev han fri från den tyska militärtjänsten den 1 juli 1944. Han hade under tiden icke varit vid fronten. På grund av att tyskarna åter ville mobilisera honom gick han frivilligt i estnisk polistjänst den 1 augusti 1944. Han hade tjänstgjort som vanlig ordningskonstapel vid polisen i Arensburg till omkring den 15 september 1944, då han rymde för att komma över till Sverige.

Anledningen härtill hade varit den, att ryssarna närmat sig Arensburg, varvid det uppstått  panik och var och en flytt på sitt håll. Han hade efter ett par veckor lyckats få plats i fiskebåten "Kati" med vilken han kommit över till Sverige.

På grund av att han hade tjänstgjort vid polisen under den tyska ockupationstiden vågade han icke stanna kvar i landet under den kommande kommunistiska regimen. Han hade icke velat följa med tyskarna till Tyskland, emedan han icke hade några sympatier för den nazistiska regimen. Han trodde också att han skulle bliva mobiliserad av tyskarna och måst kämpa för dem.

Han är estnisk demokrat. Har icke tillhört någon politisk sammanslutning.

Förläggning: Åseda.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"