Föregående sida

Hindrik Pruul

f. 2/1 1901 i Torgu. Hemort: Tallinn. Tryckeriarbetare. Gift. Gift den 3/2 1951 med Alma, född den 13/6 1902 i Estland, död den 13/10 1982 i Klosters församling, Eskilstuna. Han avled den 27/9 1976 i Klosters församling, Eskilstuna, Bryggartorpsgatan 11.

Han anlände den 10/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Själv hade han då flytt från tyska tjänsten och till Ösel, varifrån han på grund av fruktan för ryssarna och tyskarna flytt hit med en motorbåt med tillsammans omkr. 30 andra.

Gift men vore hustrun kvar å Dagö.

Under estn. tiden hade han haft anställn. å ett tryckeri i Tallinn, vilket arbete han fortsatt, då ryssarna ock. landet. På grund av att ryssarna velat mobilisera honom, hade han hållit sig dold omkring 2 veckor, eller tills tyskarna besatt landet, då han fått plats i en estnisk polisbataljon i Tallin. Han hade därpå fått underskriva, att han tillhörde tyskarnas militärmakt, vilket han till en början icke velat, men då tyskarna framtvingat detta på så sätt, att och en del andra fått stå mellan män med skjutvapen, hade han förstått, varthän det skulle gå, därst han nekade och därför skrivit under. Därefter tjänstgjort där i Tallin. Senare hade ryssarna bombarderat Tallin, varvid hans hem förstörts, så att han icke haft mer än det han haft på sig. Hustrun och hans barn hade därpå blivit evakuerade till Ösel. Själv hade han då flytt från tyska tjänsten och till Ösel, varifrån han på grund av fruktan för ryssarna och tyskarna flytt hit med en motorbåt med tillsammans omkr. 30 andra.

Familjemedlemmar: Han trodde, att en broder, jordbrukaren Karel Pruul, möjligen kunde vara här i landet.

Förläggning: U.D.-lokalen, Vingåker.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"