Föregående sida

Arwed Pukspuu

f. 12/1 1925 i Virumaa län. Hemort: Rakvere. Bilmekaniker. Ogift.

Han anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Identiteten styrkt med en av tyska krigsmakten den 16/11 1943 för honom utfärdad soldatbok.

Den 2/10 1944 flydde han hemifrån och kom i motorseglare tillsammans med ett flertal andra ester till Fårösund. Den 5/11 1943 blev han mobiliserad av tyska krigsmakten och har deltagit i striderna på Narvafronten. När hans förband uppehöll sig i Pernau kom det besked om att han skulle föras till Tyskland. Han ville ej vara med därom och flydde därför från tyskarna. Han sade sig frukta repressalier från ryssarna för att han varit mobiliserad i tysk krigstjänst. Av denna anledning flydde han hit.

Förläggning: Vetlanda.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"