Föregående sida

Rein Pumber

f. 4/5 1918 i Emmaste. Hemort: Emmaste. Timmerman.

Han anlände den 21/4 1944 till Slite hamn, Othems socken.

 

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 21 april 1944.

Denna dag kl. 3 på morgonen meddelade vakten vid Slite hamn att en motorbåt anlänt  med 19 estländska flyktingar. Dessa utgjordes av 10 män, 7 kvinnor samt 2 minderåriga barn. Samtliga inkvarterades omedelbart å skilda platser.

Denna dag inställdes flyktingarna till förhör å landsfiskalskontoret, varvid dessa berättade.

Timmermannen och lantbrukaren Reinh Pumber, född den 4/5 1918 i Emmaste och där hemmahörande.

Han hade varit inmobiliserad i tysk arbetstjänst sedan 1 år tillbaka och härunder arbetat som båtbyggare. Han ansåges härigenom som specialarbetare och hade av denna anledning sluppit utkallelse till krigstjänst.  Han hade emellertid nu utkallats till militär övningstjänst under tre dagar, men vid erhållandet av denna order rymt till skogs. Skogarna är fulla av unga ester och i ingen by går att upp-

täcka en enda ung man. Tyska patruller äro ständigt ute på spaning och söker efter sådana som håller sig undan påbjuden militärtjänst.

Natten till i går hade han med flera andra kommit i närheten av en tysk patrull. Själv hade han gått något från de andra samt upptäckts av tyskarna, vilka skjutit efter honom. Han hade lyckats komma undan oskadad och åter begivit sig in i skogen. Tyskarna hade ej fortsatt förföljandet, då de ej gärna tränga in i skogarna, då de ej veta att det tid efter annan hänt att även tyskarna bliva utsatta för beskjutning.

Han är ogift. Han äger i Estland ej själv någon gård eller fastighet. Han har inga släktingar i Sverige. Han har flytt till Sverige för att undgå tysk krigstjänst. Han är villig utföra vilket arbete som helst men önskar

om möjligt få fortsätta i sitt yrke som båtbyggare.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"