Föregående sida

Johann Alexander Pärn

f. 11/6 1908 i Pajusi. Hemort: Kabala. Köpman.

Han anlände den 9/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Gift med Alvine Pärn, född Parun. Hon finnes kvar i Estland.

Han hade tre söner samtliga finnes kvar i Estland.

Han hade den 19 juni 1944 blivit tvångsmobiliserad av tyskarna och varit kvar där till den 20 september 1944, då han lyckats fly. Han hade sålunda icke haft någon möjlighet att söka sin familj. Ryssarna hade då redan varit i hans hemtrakt, varför han ej vågat sig dit. Den 8 oktober 1944 hade han med motorbåt lyckats fly och ankommit den 9/10 1944 till Fårösund.

Sinnes - eller annan svårartad sjukdom hade icke förekommit inom hans släkt.

Hade ingen politisk inställning. Ryssarna hade tagit hans affär och tyskarna ville han överhuvudtaget icke ha med att göra.

Nödfallsvisering n:r 143116 utfärdad i Slite den 9/10 1944.

Förläggning: Igelfors.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"