Föregående sida

Nikolai Pärn

f. 17/9 1904 i Tallinn. Hemort: Tallinn. Advokat. Domare. Gift med Adele.

Han anlände den 3/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Flydde på grund av fruktan för att bli deporterad till Tyskland eller skjuten av ryssarna.

Militärtjänst: ? ? ?... vid krigsskolan i Tallinn. /Löjtnant./ Utbildad till jurist samt avlagt reservofficersexamen.

Längd: 170 cm.

Ögon: Blå.

Näsa: Normal.

Hår: Brunt. Något tunt över hjässan.

Ansiktsform: Runt. Något fylligt.

Särskilda kännetecken: Bär hornbågade glasögon.

Talar tyska och ryska.

 

Anlände med fiskebåt till Sverige. Han önskade fly undan kommunismen. Den 28 augusti 1944 var han i egenskap av estnisk reservlöjtnant mobiliserad av tyskarna. Han rymde emellertid från förläggningsplatsen. Han ville ej följa med tyskarna till Tyskland.

Han har en demokratisk inställning mot kommunism och nazism.

Han har i egenskap av domare ej handlagt politiska brott.

Då ryssarna 1940 ockuperade Estland innehade han en befattning som domare i Tallinn och denna befattning fick inneha till i mars 1941, då han utan orsak avskedades. Då ryssarna vid denna tidpunkt började deportera en del folk till det inre av Ryssland, var han rädd för att själv bliva deporterad varför han gömde sig å en mindre lantgård, som han ägde i trakten av Märivälja. Då tyskarna i augusti 1941 ockuperade Estland, vågade han sig efter en kortare tid ha vistats å sjukhus fram och anställdes av tyskarna i den tyska säkerhetstjänsten. Detta skedde egentligen mot hans vilja, och det var först efter upprepade uppmaningar, som han åtog sig befattningen, enär han måste försörja sig på någonting. Han sändes till Pläskau, där han fick till uppgift att organisera den politiska, kriminella och ordningspolisen bakom fronten i Ryssland. Hans arbete bestod huvudsakligen i att organisera arbetet och någon befattning med utförande hade han icke. Han försökte vid flera tillfällen att komma ifrån detta arbete och försökte till slut genom inflytelserika bekanta i Estland bliva löst från uppdraget. Detta lyckades i slutet av år 1942. Han återvände till Estland och fick nu en plats som domare i Tallinn. Denna domstol dömde emellertid endast kriminell (sic) mål och ej i politiska. I augusti 1944 blev han mobiliserad av tyskarna till "Wehrbezirkskommando" . Denna institution arbetade med att friskriva män, vilka blivit mobiliserade av tyskarna. Chef för denna kommission var en överste Leithammel, vilken nu lär befinna sig i Sverige. Då tyskarna drog sig tillbaka erhöll han beskedet att han skulle följa med. Detta önskade han emellertid ej och ej heller kunde han stanna kvar då ryssarna ånyo anlände, varför han var tvungen att fly.

I egenskap av estnisk reservofficer hade han icke varit mobiliserad efter år 1940.

Förläggning: Norrhult.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"