Föregående sida

Ferdinand Põld

f. 9/12 1922 i Torgu. Hemort: Torgu. Lantarbetare, fabriksarbetare. Ogift.

Han anlände den 10/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Då han förstått att han skolat bliva avrättad för att han deltagit i strider mot ryssarna hade han icke vågat kvarstanna i Estland. Han hade ej heller vågat evakuera till Tyskland, då han icke kunnat tolerera den tyska våldspolitiken och av fruktan att åter bliva mobiliserad till krigstjänst.

Medföljde föräldrarna Alex och Lüdia och syskonen Milvi och Johan.

Förpassning.

Fårösund.

 

Identiteten kan icke styrkas med pass. Identiteten styrkt av fiskaren Friedrich Vänt, f. 16/12 1891, vilken känner Põld sedan dennes barndom.

Under estniska frihetstiden hade han hjälpt sin moder att sköta hennes lilla lantställe om 16 hektar i Torgu. Under den ryska ockupationen av Estland hade han hjälpt modern med ställets skötsel varjämte han arbetat inom ett sågverk i Torgu. Sistnämnda arbeten hade han även haft under den tyska ockupationen av Estland. Den 3/8 1943 hade han tvångsmobiliserats till den tyska armén. Efter c:a 3 mån. utbildning i Estland hade han sänts till krigsfronten i Nevel. I slutet av augusti  eller början av september hade han sänts till Narvafonten, där han stridit omkring en mån. Då han erfarit att han tillsammans med den övriga estniska polisbataljonen skolat tvångsdeporteras till Tyskland hade han m.fl. rymt. Han hade omedelbart begivit sig till hemmet, dit han anlänt den 23/9. I hemmet hade han hållit sig gömd tills dess han kunnat fly till Sverige. Den 9/10 hade han tillsammans med 37 andra flyktingar avrest från Torgu. Då han förstått att han skolat bliva avrättad för att han deltagit i strider mot ryssarna hade han icke vågat kvarstanna i Estland. Han hade ej heller vågat evakuera till Tyskland, då han icke kunnat tolerera den tyska våldspolitiken och av fruktan att åter bliva mobiliserad till krigstjänst.

Politisk inställning: Ingen.

Förläggning: Åsens Missionshus.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"