Föregående sida

Juhan Põld

f. 27/11 1925 i Torgu. Hemort: Torgu. Jordbruksarbetare. Ogift.

Han anlände den 10/10 1944 till Fårösund, Bunge socken.

Han hade ej vågat kvarstanna i Estland, då han förstått, att han skolat bliva arkebuserad av ryssarna för hans delaktighet å den tyska sidan.

Medföljde föräldrarna Alex och Lüdia och syskonen Ferdinand och Milvi.

Identiteten kan icke styrkas med pass.

Identiteten styrkt av fabriksarb. Ferdinand Pöld, f. 9/12 1922, fiskaren Robert Vant, f. 27/11 1925 och fiskare Aleksander Kangur, f. 31/8 1918 vilka alla äro från Torgu och känna Juhan Põld sedan flera år tillbaka. Fadern död. Modern lär, enligt uppgifter han erhållit av andra flykingar, ha nedskjutits av tyskarna, enär hon vägrat evakuera till Tyskland. Han har en syster och en broder, vars uppehållsoret (sic) han icke vet.

Den 5/11 1943 hade han tvångsmobiliserats till den tyska armén, där han bland annat stridit mot ryssarna vid Narva. I slutet av mars hade han under strider erhållit svåra frostskador i högra foten och måst amputera samtliga tår å denna fot. Han hade vårdats å militärsjukhus från början av april till slutet av juli eller början av augusti 1944. Därefter hade han under två veckor varit hempermitterad för att åter den 28/8 1944 rycka ut i militärtjänstgöring. I medio eller slutet av september hade han rymt ur den tyska armén vid Kloga, enär tyskarna ämnat föra honom m.fl. till Tyskland. Han hade icke velat komma dit, då han endast fått fortsätta i armén. Han hade ej vågat kvarstanna i Estland, då han förstått, att han skolat bliva arkebuserad av ryssarna för hans delaktighet å den tyska sidan. Han hade begivit sig hem och därefter d. 9/10 avrest från Turju tillsammans med 38 andra flyktingar. För modern hade det icke funnits plats i båten.

Förläggning: Åsens Missionshus, Vingåker.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"