Föregående sida

Aleksander Saks

f. 25/8 1923 i Lümanda, Ösel. Hemort: Lümanda, Ösel. Soldat. Transportarbetare.

Han anlände kl. 19. 00 den 20/10 1944 till Friggårds, Fårö med PÄ 914.

 

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 21 augusti 1944.

Under gårdagen anlände en båt med 20 flyktingar ombord till Fårö, trakten söder om fyren, samt förpassades under kvällens lopp till Slite, dit de anlände kl 24.00. Förlades omedelbart för natten.

Soldaten Aleksander Saks, född den 25 augusti 1923 i Lümanda, Ösel och där boende.

Han hade varit mobiliserad sedan 8 månader. Under 3 månader hade han exercerat i Arensburg. Sedan hade han varit 2 veckor i Baltischport, men sedan flytt till skogs. Under 3 månader hade han

hållit sig dold i hemtraktens skogar på Ösel. De tyska myndigheternas efterforskningar hade varit resultatlösa. Han hade flytt till Sverige för att undgå militärtjänst och av fruktan för ryssarna.

Han var frisk och stark och kunde arbeta som lantarbetare e.dl.

Här ovan nämnda flyktingar hade färdats hit med båt förd av estniska medborgarna Voldemar Vakepea, Albert Hein och Vello Jögi, vilka utgått från Katthammarsvik, och därtill innehaft vederbörligt

tillstånd.

Som ovan.

Berthil Bonde

 

Förpassning.

Under bevakning av kriminalkonstapeln Erik Wennström varda härmed följande flyktingar förpassade till Stockholm för vidare befordran till Kummelnäs:

Slite i landsfiskalskontoret den 22 augusti 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"