Föregående sida

Heinrich Voldemar Saks

f. 12/5 1922 i Lümanda, Ösel. Hemort: Lümanda, Ösel. Lantarbetare, eget lantbruk. Ogift.

Han anlände kl. 19. 00 den 20/10 1944 till Friggårds, Fårö med PÄ 914.

 

Protokoll, hållet vid polisförhör å landsfiskalskontoret i Slite den 21 augusti 1944.

Under gårdagen anlände en båt med 20 flyktingar ombord till Fårö, trakten söder om fyren, samt förpassades under kvällens lopp till Slite, dit de anlände kl 24.00. Förlades omedelbart för natten.

Lantarbetaren Heinrich Voldemar Saks, född den 12 maj 1922 i Lümanda Ösel och där boende.

Han vore ogift. Han hade varit i ryska armén under 18 månader från 1941 till 1942. Han hade gått över till den tyska sidan vid Velilike Luki, och efter tre månaders fängelse fick han resa tillbaka

till Ösel. Han hade eget lantbruk på Ösel och hade arbetat där. Han hade flytt till Sverige för att undkomma krigstjänst. Han hade också hållit sig gömd i skogarna. Han kunde utföra vilket arbete

som helst.

Här ovan nämnda flyktingar hade färdats hit med båt förd av estniska medborgarna Voldemar Vakepea, Albert Hein och Vello Jögi, vilka utgått från Katthammarsvik, och därtill innehaft vederbörligt

tillstånd.

Som ovan.

Berthil Bonde

 

Förpassning.

Under bevakning av kriminalkonstapeln Erik Wennström varda härmed följande flyktingar förpassade till Stockholm för vidare befordran till Kummelnäs:

Slite i landsfiskalskontoret den 22 augusti 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"