Föregående sida

Georgi Makarovitj Anisimov

f. 23/4 1901. Hemort: Leningrad

Nationalitet: Rysk  (Sovjetisk).

Grad: Överstelöjtnant.

Registernummer: 61.

Truppförband: Armén, Artilleriet, I artilleristaben på Ösel.

Närmaste anförvant hustru: Jelena Ilarionova Anisimova.

Adress: Leningrad, Olitsa Relejeva nr 11, Kv 12.

Tillfångatagen: (omhändertagen) den 4/10 1941 vid Gotland.

Avsänd till: Stockholm 5/10 1941.

Avsänd till: Byringe 5/10 1941.

Krigsfånge(internerings)läger: III ankomst 6/10 1941.

Hemsänd: 6/10 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"