Föregående sida

Oskar Talving

f. 23/5 1913 i Velise. Hemort: Konditor, har arbetat på en kexfabrik i Tallinn.

Han anlände den 28/9 1944 i en lettisk båt till Gotska Sandön från Ösel.

Flydde på grund av fruktan för kriget.

Militärutbildning: Tjänstgjort i estniska armén under ett år. Tjänstgjort i tyska armén under två år.

Talar tyska och ryska.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"