Föregående sida

Leopold Hans Talviste

f. 26/10 1916 i Moskva. Hemort: Pärnu. Affärsföreståndare sedan 1 år tillbaka. Gift.

Anlände till Gotland den 23/9 1944 med segelskutan Manni från Kynö i Estland.

Flytt på grund av fruktan för tyskar och ryssar.

Militärutbildning: Underofficer i estniska armén. 3 års militärutbildning dels i estniska dels i tyska armén.

Makan och modern har kommit hit som flyktingar.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"