Föregående sida

Konstantin Jakovlevitj Bartoschek

f. 1/5 1918. Hemort: Leningrad.

Nationalitet: Rysk  (Sovjetisk).

Grad: Menig matros.                 

Civilt yrke: Metallarbetare.

Registernummer: 115.

Truppförband: Marinen, tjänstgjorde under kriget som bagare.

Närmaste anförvant: mor: Javdakia Nikolajevna Bartoschek.

Adress: Kostromskoj Prospect 49 A, Kv 2.

Tillfångatagen: (omhändertagen) den 4/10 1941 vid Gotland.

Avsänd till: Stockholm 5/10 1941

Avsänd till: Byringe 5/10 1941.

Krigsfånge(internerings)läger: III ankomst  5/10 1941.

Hemsänd:  28/10 1944.

 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
                            

Kopiering från denna sida är enbart tillåtet för privat bruk. Annan användning skall godkännas av sidansvarig.

Copyright © Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper

                            
Till huvudsidan                    Kontakta sidansvarig
 
Angående GDPR-lagen på "gotlandsforsvarshistoria.se"